[ Zpět na záznam ]


 1. Bib ID# 18230
  ISBN: 978-80-7325-190-1 (brož.) :
  Title: Antické křesťanství - liturgie, rétorika, antropologie :sborník z konference Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty a Patristické společnosti České republiky (Olomouc 7.-8. listopadu 2008) /
  Author:
  Publication Info: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009
  Item Type: Language material

[ Zpět na záznam ]