Katalog

Detaily záznamu

Vyhledávání v kataloguAktivity k rozvíjení vyjadřovacích dovedností u dětí / Eva Schneiderová, Marie Hanzová

Dostupné elektronické zdroje

Exempláře k vypůjčení

  • Dostupné pro výpůjčku: 0 z 0 exemplářů (Knihovna KDS)

Počet rezervací:

0 (na celkový počet 0 exemplářů)

Knihovna/pobočka Signatura / Poznámky k exemplářům Čárový kód Umístění Status K vrácení dne

Detaily záznamu

  • ISBN: 978-80-262-0375-9 (brož.)
  • Fyzický popis: 199 s. ; 23 cm
  • Vydání: Vyd. 1.
  • Nakladatel Praha : Portál, 2013

Údaje o obsahu

Poznámka o bibliografii apod.:
Obsahuje bibliografii
Souhrn apod.:
Text určený zejména učitelům na 1. stupni ZŠ, ale i pedagogům působícím na speciálních školách, vychovatelům, vedoucím literárních kroužků, rodičům i prarodičům se pokouší pomocí pohádkových příběhů hledat cestu k pochopení světa, sebe sama a smyslu života, vést k lepšímu pochopení životních hodnot, ovlivňovat jednání a chování. V knize jsou uplatňovány metody poslechu, čtení, práce s textem, např. dokončení příběhů, vypravování podle obrázků, dramatizace, popis objektů, charakteristika postav apod. V závěru je zmíněna i projektová metoda, do níž jsou zahrnuty činnosti výtvarné, hudební a pohybové. Všechny aktivity směřují k rozvíjení vyjadřovacích schopností dětí.
Pohádka jako zdroj úkolů a her sloužících k rozvinutí jazykových a komunikačních dovedností dětí mladšího školního věku.
Téma: čtenářská gramotnost
komunikační dovednosti
literární výchova
pohádky
děti školního věku
readers' literacy
communication skills
literary education
fairy tales
school children
Žánr: metodické příručky
praktická cvičení
methodological manuals
problems, exercises, etc

Doplňkové zdroje